Sekcja szermierki

1953 - 1994

Sekcja szermiercza powstała w Klubie Sportowym "Stal" w roku 1951, a jej założycielem był ówczesny działacz sportowy Paweł Nagiecki. W 1952 roku Klub zatrudnił stałego trenera Jerzego Rybickiego. Członkowie sekcji rekrutowali się z młodzieży szkół średnich z terenu Pabianic oraz częściowo z załóg opiekuńczych zakładów metalowych. Treningi odbywały się w świetlicy Pabianickiej Fabryki Narzędzi przy ul. Warszawskiej 73.

Pierwsze publiczne występy szermierzy odbyły się w 1952 roku i miały charakter pokazowo-propagandowy.

Od 1953 roku "Stal" zaczyna brać udział w zawodach organizowanych przez Łódzki Okręgowy Związek Szermierczy. O szybkim rozwoju sekcji świadczy ilość sklasyfikowanych zawodników. Po roku startów 4 zawodników znalazło się w klasie III i 1 zawodnik w klasie II. Również w tym okresie zostało rozegrane pierwsze na terenie Pabianic spotkanie drużynowe między "Stalą" a Unią" Łódź. Zespół walczył w składzie: Błoch, Badowski, Bednarek i Cichosz. Od tego czasu zawodnicy "Stali" coraz częściej dają o sobie znać zajmując punktowane miejsca w licznych zawodach. Z najlepszych wyników tego okresu wymienić należy: 2-ie miejsce Badowskiego w mistrzostwach Z.S. "Stal" oraz finałowa walka Błocha we florecie.

W 1954 roku treningi przeniesiono do sali przy ul. Pułaskiego (Sz. P. nr 12), gdzie warunki do prowadzenia zajęć były znacznie lepsze, aniżeli w świetlicy P.F.N. Dzięki temu uwidacznia się duży rozmach w działalności sekcji. Zawodnicy coraz częściej znajdują się w finałach licznych zawodów rozgrywanych w Łodzi.

W rozgrywanych w Zgierzu (1955r.) I Mistrzostwach Okręgu Łódzkiego, zawodnicy z Pabianic odnieśli spory sukces zajmując czołowe miejsca we wszystkich rodzajach broni (z wyjątkiem floretu kobiet). Oto wyniki:

 • floret: 1 m. Błoch, 2 m. Bednarek, 3 m. Cichosz
 • szabla: 1 m. Błoch, 2 m. Milczarek
 • szpada: 1 m. Cichosz, 2 m. Bednarek, 3 m. Zawadzki

W 1956 na II Mistrzostwach Okręgu w Piotrkowie Pabianiczanie zajęli następujące miejsca:

 • floret: 1 m. Błoch, 2 m. Milczarek, 3 m. Cichosz
 • szabla: 1 m. Błoch
 • szpada: 1 m. Cichosz, 2 m. Bednarek

W latach 1957-58 drużyna w składzie - Błoch, Bednarek, Cichosz, Milczarek i Rybiński oraz Zawadzki zdobywa drużynowe mistrzostwo w Łodzi we florecie oraz czołowe indywidualne lokaty w szpadzie i szabli. W 1957 roku zespół "Stali" w w/w składzie reprezentuje Okręg Łódzki w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Krakowie i zajmuje wysoką - 8 lokatę w niezwykłe silnej i wyrównanej stawce. W pokonanym polu zostały tak renomowane drużyny jak: "WARTA" Poznań, czy K.K.S. Kraków. Również poszczególni zawodnicy odnoszą kilka cennych indywidualnych sukcesów z których najważniejsze to:

 • mistrzostwo okręgu i wicemistrzostwo Polski juniorów we florecie Romana Błocha (1957r.)
 • zakwalifikowanie się R. Błocha do finału Mistrzostw Polski w roku 1958, gdzie zajął 8-e miejsce, jak również wejście do finału w dwóch innych turniejach klasyfikacyjnych, co spowodowało, że Pabianiczanin został sklasyfikowany jako 3-4 florecista w Polsce w 1956 roku.

Z innych wyników osiągnięty w latach 1957-58 wymienić należy:

 • zdobycie 1-go miejsca w Mistrzostwach Okręgi Klasy III przez Cichosza w szpadzie
 • zdobycie 1-go miejsca we florecie i szabli oraz 2-go miejsca w szpadzie w Mistrzostwach Łodzi juniorów przez Romana Błocha
 • zdobycie 4-go miejsca w Mistrzostwach Polski juniorów we florecie i tytuł mistrza Łodzi w tej samej broni przez Romana Błocha
 • zdobycie przez Włodzimierza Milczarka Pucharu Rektora Politechniki Łódzkiej w szpadzie i 2-ie miejsce w tych zawodach Jacka Bednarka.

W 1958 roku w ramach współpracy z K.S. "ZRYW" szeregi sekcji zasila grupa jego wychowanków, absolwentów Technikum Przemysłowo-Pedagogicznego w Pabianicach, z Sochą, Morawskim i Księżykiem na czele. Jesienią tegoż roku, kilku czołowych zawodników m. in. Błoch i Cichosz rozpoczyna służbę wojskową. Dla większości, okres ten stanowi koniec kariery sportowej. Jedynie Roman Błoch kontynuuje swą karierę, najpierw w W.K.S. "LEGIA", a później w warszawskim "MARYMONCIE", osiągając wiele sukcesów indywidualnych, z reprezentowaniem barw narodowych włącznie.
Dla sekcji rozpoczyna się trudny okres, gdyż z grupy pozostałych czołowych zarodników kilka wstępuje na studia, co wpłynęło widocznie na ograniczanie ich udziału w treningach. A tym samym na obniżenie się poziomu sekcji. Istotną rolę odegrał także brak dostatecznej ilości odpowiedniego sprzętu oraz kolejne przeniesienie zajęć treningowych do świetlicy Fabryki Lamp Żarowych. Kłopoty z salą skończyły się dopiero w 1958 roku w momencie oddania własnej sali gimnastycznej przy ul. Nowotki.

Z wyników sportowych uzyskanych w latach 1959-60 wymienić należy:

 • zdobycie mistrzostwa Łodzi juniorów we florecie przez Włodzimierza Milczarka, 3-ie miejsce w szpadzie i 5-te miejsce we florecie Jacka Bednarka
 • 3-ie miejsce Jadwigi Wojny w mistrzostwach Łodzi młodzików
 • L. Księżyk, W. Milczarek i J. Bednarek zajmują czołowe miejsca na listach klasyfikacyjnych Okręgu łódzkiego oraz prezentują jego barwy w licznych spotkaniach międzyokręgowych.

W tym okresie Klub przy wydatnej pomocy Jerzego Rybickiego był organizatorem Mistrzostw Polski Młodzików oraz turnieju z okazji X-lecia Klubu w którym startowały takie asy polskiej szermierki jak: najlepszy szermierz wszech czasów Jerzy Pawłowski oraz jego sławni koledzy - Wojciech Zabłocki, Witold Wojda, Ryszard Zub, Zbigniew Czajkowski, Edward Piątkowski.

W roku 1960 przechodzi do "ZJEDNOCZONYCH" grupa utalentowanych zawodników z MKS Pabianice, a mianowicie: Sych, Nowicki, Czekalski.
W latach 1961-64 trzon drużyny tworzą: Księżyk, Milczarek, Wojna, Nowicki, Czekalski. Ważniejsze wyniki z tego okresu to:
- zdobycie tytułu mistrzów okręgu w latach 1963-64 we florecie i szabli przez Milczarka i Księżyka, a także 12-temiejsce Kazimierza Czekalskiego w mistrzostwach Polski juniorów. Warto również dodać, że w III Centralnej Spartakiadzie reprezentację okręgu Łódzkiego stanowiło około 70 % zawodników "ZJEDNOCZONYCH".

W tym okresie następuje zmiana na stanowisku trenera. Po odejściu Jerzego Rybickiego, funkcję tę obejmuje wychowanek Klubu, a jednocześnie świetny zawodnik Roman Błoch. Dzięki wzmocnieniu drużyny Błochem oraz powrotu do czynnego uprawiania szermierki przez zawodników, którzy ukończyli szkoły wyższe lub średnie, drużyna floretowa w składzie Błoch, Bednarek, Milczarek, Księżyk, Zawadzki zdobywa dwukrotnie drużynowe mistrzostwo Łodzi we florecie. Startując w drużynowych mistrzostwach Polaki w 1963 roku w Bydgoszczy, floreciści są o krok od awansu do ósemki najlepszych drużyn w kraju. W walce o finał ulegali silniejszej drużynie "KOLEJARZA" Wrocław zaledwie jednym trafieniem. Rok później brak środków finansowych nie pozwolił drużynie florecistów (mimo, że mieli do tego pełne prawo) startować w drużynowych mistrzostwach Polski w Przemyślu.

Rok 1965 to rok sukcesów Jadwigi Wojny, która zajmuje kolejno w ogólnopolskich turniejach klasyfikacyjnych następujące lokaty : 16-te miejsce w Kielcach, 4-te miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Warszawy, 3-e miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski. Wyniki te dały jej 10 lokatę na liście Klasyfikacyjnej. Ponad to zawodniczka ta reprezentowała barwy Polski w międzypaństwowym meczu z Włochami oraz występowała w reprezentacji Polski AZS na Akademickich Mistrzostwach Świata w Budapeszcie. Dalszy sukces rewelacyjnej w tym sezonie zawodniczki to 4-te miejsce na Międzynarodowych Mistrzostwach CRZZ w Szczecinie. Na 10-tym miejscu wśród florecistów (na liście P.Z.S.Z.) sklasyfikowany został Roman Błoch. Złożyły się na to następujące lokaty zajmowane przez niego na turniejach klasyfikacyjnych: 21-e miejsce w Kielcach, 14-te miejsce na mistrzostwach Polski i 3-e miejsce w Łodzi. Na wymienionej liście znalazł się również trzeci Pabianiczanin - Leszek Księżyk. Należy również wspomnieć o sukcesach "ZJEDNOCZONYCH" w skali województwa. W mistrzostwach W.K.Z.Z. zawodnicy zajęli następujące lokaty:

 • 1 m. J. Wojna we florecie kobiet
 • 1 m, R. Błoch, 2 m. L. Księżyk w szabli
 • 2 m. R. Błoch we florecie

W Spartakiadzie Wojewódzkiej, która odbyła się w Pabianicach nie notowany sukces odniósł Leszek Księżyk: zdobywając wszystkie trzy tytuły mistrzowskie (w szabli, szpadzie i florecie), i czwarty tytuł dla "ZJEDNOCZONYCH" zdobyła Jadwiga wojna we florecie kobiet.

A oto ważniejsze sukcesy drużynowe:

 • reprezentacja okręgu łódzkiego (oparta na "ZJEDNOCZONYCH") w meczu z Olsztynem uzyskuje wynik remisowy 2:2
 • zwycięstwo w rewanżowym pojedynka z Olsztynem 3:1.

Rok 1966 to rok sukcesów Leszka Księżyka, który uplasował się na 15-tym miejscu w ogólnopolskim turnieju w Katowicach. Zdobył mistrzostwo W.K.Z.Z. we florecie i wicemistrzostwo w szabli oraz osiągnął życiowy sukces zajmując 3-ie m. w Mistrzostwach Polski C.R.Z.Z.
Wysokie lokaty zajmuje również w licznych turniejach florecistka Jadwiga Wojna, która reprezentuje barwy Łodzi na Międzynarodowych Mistrzostwach w Holandii.

W 1966 roku kierownictwo sekcji obejmuje Piotr Powązka, który wielki wysiłek włożył w uzyskanie dla sekcji niezbędnego sprzętu (szczególnie ciężkiego), co wyraźnie poprawiło sytuację na tym odcinku.
Z ciekawszych wydarzeń sportowych tego okresu należy wymienić:
- pierwszy w historii pabianickiej szermierki międzynarodowy mecz w szabli Praga - Pabianice, wygrany przez gości 10:6 w rok 1966 (barw Pabianic bronili - Błoch, Księżyk, Nowicki i Izanek)

 • rok 1967 - Ogólnopolski turniej z okazji "Dnia Olimpijczyka" we florecie zakończony zwycięstwem Witolda Wajdy ("MARYMONT" Warszawa). W doborowym towarzystwie olimpijczyków i uczestników mistrzostw Świata walczyli Leszek Księżyk, który zajął 4-te miejsce. Wypada dodać, że świetnie walczy i Kazimierz Czekalski, który doszedł do półfinału.
 • w Spartakiadzie Wojewódzkiej zawodnicy "ZJEDNOCZONYCH" znów figurowali na czołowych miejscach, zdobywając tytuły mistrzowskie:
 • Jadwiga Wojna - floret kobiet
 • Leszek Księżyk - floret mężczyzn
 • Roman Błoch - szabla
 • w IV Ogólnopolskiej Spartakiadzie w Gdańska zawodnicy Klubu stanowią trzon reprezentacji Okręgu Łódzkiego, a największy sukces indywidualny odnosi Jadwiga Wojna, która zajęła 12-te miejsce wśród najlepszych polskich florecistek.

W ramach współpracy z M.K.S. Pabianice szeregi Klubu zasila dwóch utalentowanych zawodników - Izane i Kortyński. W rozegranych w 1967 roku drużynowych mistrzostwach okręgu Łódzkiego, drużyna floretowa w składzie: Błoch, Czekalski, Kortyński, Księżyk i Milczarek zdobywa wicemistrzostwo Łodzi i uzyskuje prawo startu w Drużynowych mistrzostwach Polski. W mistrzostwach, które odbywają się w Łodzi w dniach 9-12 listopada, zespół w składzie: Błoch, Czekałski, Kortyński, Księżyk i Milczarek zajął wysoką 8-ą pozycję w śród najlepszych drużyn floretowych Polski. Pabianiccy szermierze wyprzedzili takie drużyny jak: "WŁÓKNIARZ" Szczecin, AZS Poznań, AZS Gdańsk.
Rok 1968 to zwycięstwa w turnieju "C" Jadwigi Wojny i Romana Błocha we florecie oraz zdobycie tytułu mistrza Łodzi przez Leszka Księżyka. Od kwietnia tego roku stanowisko trenera obejmuje Leszek Księżyk, a od czerwca kierownikiem sekcji zostaje oddany działacz sportowy Tadeusz Knop.

Wyniki osiągnięte przez Leszka Księżyka podczas czynnego uprawiania sportu:

 • 1957r. - 4-te miejsce drużynowo w Mistrzostwach Polski Seniorów
 • 1963r. - 7-e miejsce drużynowo w Mistrzostwach Polski Seniorów
 • 1966r. - 3-ie miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach CRZZ Seniorów
 • wielokrotny mistrz Okręgu Łódzkiego w szabli i we florecie oraz wicemistrz w szpadzie
 • sklasyfikowany był na listach rankingowych PZSz seniorów w szabli i we florecie.

Praca szkoleniowa Leszka Księżyka w znacznym stopnia przyczyniła się do tylu wspaniałych sukcesów sekcji szermierczej MZKS "ZJEDNOCZENI".
Do 1986 roku był asystentem trenera reprezentacji Polski juniorów we florecie St. Kocińskiego, a następnie asystentem trenera reprezentacji Polski seniorów we florecie Marka Poznańskiego.

Leszek Księżyk pełnił również funkcję wiceprezesa d/s organizacyjnych ŁOZSz przy WFS w Łodzi. Jest kierownikiem d/s szkolenia Centralnego ośrodka Sportowo-Konsultacyjnego przy
K.S. "WŁÓKNIARZ" Łódź. Jest sędzią związkowym PZSz z kategorią "A" (sędzia główny wielu ogólnopolskich zawodów) oraz prezesem Okręgowego ŁZSz.

W swej długoletniej pracy został wielokrotnie odznaczony, m.in.:

 • 1984r. - srebrny Krzyż Zasługi otrzymany z rąk Przewodniczącego Rady Państwa
 • 1974r. - Złota Odznaka "Za zasługi w sporcie szkolnym" (ZG SZS)
 • 1974r. - Złota Odznaka "Za zasługi dla rozwoju Polskiej Szermierki"
 • 1975r. - Złota Odznaka MZKS "ZJEDNOCZENI"
 • 1972r. - Złota Odznaka 50-iecia PZSz
 • 1980r. - Honorowa Odznaka "Za zasługi w rozwoju kultury fizycznej" (ZG ZZ Metalowców)
 • 1982r. - Brązowa Odznaka "Zasłużony działacz kultury fizycznej"
 • 1983r. - Odznaka "Zasłużony dla sportu łódzkiego"
 • 1984r. - Laureat w konkursie "Najlepszy z trener i wychowawca szkolny" (ZSMP WFS w Łodzi).

Mimo, że w ciągu jego pracy instruktorskiej był wielokrotnie odznaczany, tu jednak odzwierciedleniem jego sukcesów i wkładu pracy są rezultaty osiągnięte przez jego wychowanków. Do zawodników, którzy zyskali największą renomę w światku szermierczym Polski dzięki uzyskanym wynikom należeli:

Bekrych Ryszarda - wielokrotna reprezentantka Polski w labach 1973-78 we florecie - juniorek i seniorek:

 • 1969r. - 7-e m. na drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów
 • 1972r. - 4-e m. na drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorek w Krakowie
 • 1972r. - 7-e m. na Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorek
 • 1973r. - 1-e m. na Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorek w Opolu
 • 1977r. - Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwo Polski do lat 2O-u
 • 1977r. - 2-e m. indywidualnie i drużynowo w Mistrzostwach Polski CRZZ
 • 1978r. - 2-e m. drużynowo w Mistrzostwach Polski Seniorek

Ryszarda Bekrych była wielokrotną Mistrzynią Polski SZS, mistrzostw ŁOZSz w kategorii juniorek i seniorek oraz zwyciężczynią wielu turniejów zagranicznych m.in. w Holandii, Szwecji, WRL, NRD.

Grącka Nowak Hanna - wielokrotna reprezentantka Polski we florecie:

 • 1971r. - 7-e m. indywidualnie w Mistrzostwach Polski do lat 20-u w Katowicach
 • 1973r. - Drużynowa Mistrzyni Polski do lat 20-u w Opolu
 • 1973r. - 2-e m. drużynowo w Mistrzostwach KLD

Hanna Grącka była wielokrotną mistrzynią Polski SZS oraz Mistrzynią ŁOZSz we florecie juniorek i seniorek.

Świgulski Jarosław

 • 1982r. - 1-e m. na Międzynarodowych Mistrzostwach Danii Seniorów
 • 1983r. - 2-e m. na Mistrzostwach Polski Juniorów w Toruniu
 • 1983r. - 5-e m. na Międzynarodowym Turnieju o "Puchar Akropolu" w Grecji
 • 1983r. - brał udział w Mistrzostwach Świata w Budapeszcie
 • 1983r. - zajmował 2-e m. na rocznej liście PZSz w kategorii juniorów
 • 1984r. - 2-e m. na Mistrzostwach Polski Juniorów w Łodzi
 • 1984r. - 1-e m. w kategorii juniorów i 2-e m. w kategorii seniorów na Turnieju Skandynawskich Krajów w Szwecji
 • 1984r. - brał udział w Pucharze Świata w Budapeszcie
 • 1984r. - 5-e m. na rocznej liście FZSz w kat. juniorów
 • 1985r. - brał udział w Pucharze Świata Budapeszcie.

Jarosław Świgulski od 1981r. był w kadrze Polski w kategorii juniorów, a od 1984r. w kadrze rezerwowej seniorów.
Na osiągnięcia tych znaczących wyników miała wpływ nie tylko dobra praca szkoleniowców, ale i samych zawodników. Należy również pamiętać o pomocy i zainteresowaniu działaczy m.in. byłego wiceprezesa d/s sportowych Tadeusza Knopa. Dzięki staraniom takich ludzi, zawodnicy mieli udostępniony sprzęt szermierczy oraz dość dobre zaplecze organizacyjno-materiałowe.
W 1980 roku pracę szkoleniową w sekcji rozpoczął były zawodnik "ZJEDNOCZONYCH" Przemysław Pawłowski. Przeprowadził on w latach 1983-85 nabory młodzieży (w formie testów) z czwartych i piątych klas szkół podstawowych. Z grup trenowanych przez P. Pawłowskiego i H. Grącką po pewnym okresie wytrenowania kilkoro zawodników przechodzi pod opiekę L. Księżyka. Szkolenie w szermierce jest specyficzne i wymaga poświęcenia większej uwagi i czasu pojedynczym zawodnikom.
W przeszłości jak i również od czasu wiedzy Zarząd Klubu zadbał (w 1978r.) o specjalizację w jednym kierunku broni t.j. we florecie kobiet i mężczyzn, sekcja zajmuje 1-e miejsce w Klasyfikacji ŁOZSz - drużynowo i indywidualnie.

Wyniki uzyskane w 1984 r.:

Konkurencje indywidualne:

Jarosław Świgulski

 • Wicemistrz Polski Juniorów we florecie
  • Mistrz Okręgu Łódzkiego Juniorów i Seniorów
  • Członek kadry narodowej juniorów i seniorów
  • reprezentant Polski na Mistrzostwa KDL
 • Dariusz Stoliński
  • Wicemistrz Okręgu Łódzkiego
 • Tomasz Raźny
  • Mistrz Okręgu Łódzkiego Juniorów Młodszych
  • Mistrz Okręgu Łódzkiego Młodzików
 • Janusz Milczarek
  • 3-e m. w Mistrzostwach Okręgu Łódzkiego Juniorów
 • Aleksandra Czekert - Wicemistrz Okręgu Łódzkiego Młodzików

Konkurencje drużynowe:

 • 5-e m. w Mistrzostwach Polski Juniorów
  • 8-e m. w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych
  • 9-e m. w Mistrzostwach Polski Seniorów
  • Mistrzostwo Okręgu Łódzkiego Seniorów, Juniorów, Juniorów Młodszych

Rok 1985 zaowocował sukcesami w:

Konkurencje indywidualne:

 • Indywidualne Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego Juniorów
  • 1-e m. J. Świgulski, 2-e m. Jurga T., 3-e m. M. Hańczka
 • Indywidualne Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego Juniorów Mł.
  • 2-e m. R. Malinowska, 5-e m. A. Czekert
  • 1-e m. M. Hańczka, 2-e m. M. Szwarczewski, 3-e m. G. Włodarczyk
 • Indywidualne Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego Seniorów
  • 1-e m. J. Świgulski, 2-e m. T. Jurga, 3-e m. M. Hańczka
 • Indywidualne Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego Młodzików
  • 1-e m. R. Malinowska
  • 1-e m. M. Szwarczewski, 2-e m. G. Włodarczyk 3-e m. A. Michalak

Jarosław Świgulski członek kadry narodowej seniorów.

Konkurencje drużynowe:

 • Drużynowe Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego:
  • 1-e m. floret Kobiet
  • 1-e i 2-e m. floret mężczyzn
 • Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów
  • 8-e m. drużyny w składzie - J. Świgulski, T. Jurga, M. Hanczka
 • Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorów
  • 9-e m. drużyny w składzie - J. Świgulski, T. Jurga, M. Hanczka, J. Jurasik

Na listach rankingowych PZSz w klasyfikacji juniorów mł. zespołowo umiejscowiono:

 • 7-e m. floret dziewcząt
 • 6-e m. floret chłopców

Najważniejsze wyniki sportowe roku 1986 przedstawiają sie następująco:

Konkurencje indywidualne:

 • Indywidualne Mistrzostwa 0kręgu Łódzkiego Seniorów - floret mężczyzn
  • 1-e m. J. Świgulski, 2-e m. T. Jurga, 3-e m. J. Chudzicki
 • Indywidualne Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego Juniorów - floret mężczyzn
  • 1-e m. J. Jurasik, 2-e m. T. Jurga, 3-e m. M. Hanczka
  • 1-e m. R. Malinowska - floret kobiet

Indywidualne Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego Juniorów Mł.:

Floret mężczyzn:

 • 1-e m. J. Jurasik, 2-e m. M. Szwarczewski, 3-e m. M. Hanczka
 • 1-e m. R. Malinowska, 2-e m. K. Kaleta - floret kobiet

Indywidualne Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego Młodzików:

 • 2-e m. A. Michalak, 3-e m. A. Kolanek - floret m.

Indywidualne Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego do lat 22:

 • 1-e m. J. Swigulski, 2-e m. J. Jurasik, 3-e m. T. Jurga
 • 2-e m. R. Malinowska - floret kobiet

Konkurencie drużynowe:

Drużynowe Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego Seniorów:

 • 1-e i 2-e m. - floret mężczyzn

Drużynowe Mistrzostwa Polski - Juniorów Ml. OSM:

 • 7-e m. floret chłopców
 • 9-e m. floret dziewcząt

Juniorzy mł. na OSM w Opolu zdobyli we florecie dziewcząt i chłopców 11 pkt.

W roku 1987 uzyskano wyniki:

 • Indywidualne Mistrzostwa Okresu Łódzkiego Juniorów Mł.
  • 1-e m. R. Malinowska - floret kobiet
  • 1-e m. M. Szwarczewski, 2-e m. G. Włodarczyk, 3-e m. R. Ostrowski - floret mężczyzn

Konkurencje drużynowe:

 • 1-e m. floret kobiet
 • 1-e m. floret mężczyzn

XIV Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży

 • 11-e m. M. Szwarczewski - floret
 • 7-e m. drużynowo - floret kobiet

Indywidualne Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego Juniorów

 • 1-e m. R. Malinowska - floret kobiet
 • 1-e m. M. Hanczka, 2-e m. M. Szwarczewski, 3-e m. J. Jurasik - floret mężczyzn
 • 1-e m. drużyna kobiet - we florecie
 • 1-e m. drużyna mężczyzn - we florecie

Wojewódzka Spartakiada młodzieży Szkolnej

 • 1-e m. M. Kawczyński, 2-e m. M. Grala, 3-e m. P. Grącki - floret mężczyzn

Indywidualne mistrzostwa Okręgu Łódzkiego Seniorów

 • 1-e m. J. Świgulski, 2-e m. J. Milczarek, 3-e m. T. Jurga - floret mężczyzn
 • Mistrzostwo Okręgu zdobyła drużyna "ZJEDNOCZONYCH" we florecie mężczyzn

Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorów

 • 9-e m. floret mężczyzn

W roku 1988, tak jak w poprzednich latach "ZJEDNOCZENI" byli w czołówce florecistów w województwie. Juniorzy uczestniczyli w niewielu ogólnopolskich imprezach i nie zajęli w końcowej klasyfikacji punktowanych miejsc.

Rok 1989 zamknięto następującymi wynikami:

Indywidualne Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego Seniorów we florecie mężczyzn

 • 1-e m. M. Szwarczewski, 2-e m. J. Jurasik
 • 2-e m. R. Malinowska, 3-e m. A. Byczkowska - floret kobiet

Drużynowe Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego Seniorów

 • 1-e m. floret mężczyzn - drużyna w składzie - J. Jurasik, M. Szwarczewski, R. Ostrowski, M. Kawczyński
 • 2-e m. floret kobiet - drużyna w składzie - H. Kalinowska, A. Byczkowska, A. Konarska, K. Szydlik

Indywidualne Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego Młodzieżowców do lat 20

 • 1-e m. J. Jurasik, 2-e m. R. Ostrowski, 3-e m. M. Szwarczewski - floret mężczyzn
 • 2-e m. A. Byczkowska, 3-e m. R. Malinowska - floret kobiet

Indywidualne Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego Juniorów do lat 17

 • 1-e m. R. Ostrowski, 2-e m. M. Kawczyński, 3-e m. P. Grącki - floret mężczyzn
 • 2-e m. A. Byczkowska - floret kobiet

Drużynowo:

 • 1-e m. floret mężczyzn
 • 1-e m. floret Kobiet

Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży

 • 9-e m. A. Byczkowska, 13-e m. M. Kordyba

Drużynowo:

 • 4-e m. floret kobiet

Indywidualne Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego Juniorów Mł.

 • 1-e m. M. Kawczyński, 2-e m. P. Grącki, 3-e m. R. Ostrowski - floret mężczyzn
 • 1-e m. A. Byczkowska, 2-e m. M. Kordyba - floret kobiet

W 1990 roku osiągnięto wyniki:

Indywidualne Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego Młodzieżowców do lat 20

 • 3-e m. R. Fadała - floret mężczyzn
 • 1-e .. A. Byczkowska, 3-e m. K. Szydlik

Indywidualne Mistrzostwa 0kręgu Łódzkiego Młodzików do lat 13

 • 1-e m. J. Pluta, 2-e m. P. Adamski, 3-e m. R. Olejnik - floret mężczyzn

Indywidualne Mistrzostwa Młodzików Makroregionu Central.

 • 1-e m. K. Polowczyk, 3-e m. T. Pluta - floret mężczyzn

Wojewódzka Spartakiada Juniorów do lat 17

 • 2-e m. R. Ostrowski, 3-e m. R. Fudala - floret mężczyzn

Indywidualne Młodzieżowe Mistrzostwa Polski

 • 11-e m. A. Byczkowska - floret kobiet

Indywidualne Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego Seniorów

 • 6-e m. H. Janosiak - floret mężczyzn
 • 3-e m. K. Szydlik - floret kobiet

Rok 1991, to sukcesy odnoszone w weryfikacji wojewódzkiej, gdzie "ZJEDNOCZENI" znaleźli się w czołówce. Zawody ogólnopolskie nie przyniosły jednak znaczących wyników.

W 1992 roku w działalności sportowej osiągnięto wyniki:

Indywidualne mistrzostwa młodzieżowców do lat 20

 • 2-e m. J. Pluta, 3-e m. T. Powalski oraz miejsca 5-e i 7-e - floret mężczyzn

Indywidualne mistrzostwa juniorów młodszych do lat 15

 • cały finał - 8 m. dla "ZJEDNOCZONYCH"

Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Makroregionu Centr. Juniorów Młodszych do lat 15

 • cały finał dla "ZJEDNOCZONYCH"

Drużynowo:

 • 1-e m. I-y zespół, 2-e m. II-gi zespół

Indywidualne Mistrzostwa Seniorów ŁOZSz

 • 2-e m. do 8-go

Indywidualne i drużynowe Mistrzostwa ŁOZSz do lat 17 cały finał dla "ZJEDNOCZONYCH"

Drużynowo:

 • 1-e m. I-y zespół, 2-e m. II-gi zespół

Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych do lat 15:

 • 3-e m. brązowy medal I-y zespół, 9-e m. II-gi zespół

Najważniejsze wyniki roku 1993 to:

Indywidualne Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego Juniorów do lat 17:

 • 1-e m. K. Polowczyk, 2-e m. T. Powalski, 2-e m. J. Pluta

Indywidualne Mistrzostwa Młodzieżowców do lat 20:

 • 1-e m. J. Pluta - floret mężczyzn
 • 1-e m. D. Wyraźna - floret kobiet

Mistrzostwa Polski Juniorów:

 • 10-e m. P. Polowczyk, 27-e m. T. Powalski - floret mężczyzn

Drużynowo:

 • 10-e m. floret mężczyzn

I Ogólnopolski Turniej Kadetów:

 • 8-e m. J. Pluta, 27-e m. A. Mencwal, 28-e m. P. Polowczyk, 48-e m. I. Jachorski

Indywidualne Mistrzostwa Okręgu łódzkiego Seniorów:

 • 1-e m. K. Polowczyk, 2-e m. J. Pluta, 3-e m. M. Agata - floret mężczyzn

II Ogólnopolski Turniej Kadetów:

 • 20-e m. K. PowalczyK, 30-e m. A. Mencwal, 33-e m. J. Pluta - floret mężczyzn

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych:

 • 10-e m. A. Mencwal, 29-e m. D. Talocha, 40-e m. M. Agata - floret mężczyzn

III Ogólnopolski Turniej Kadetów:

 • miejsca 25, 28, 30, 41, 53.

W bieżącym roku 1994 do dnia 30.O4. w "ZJEDNOCZONYCH" osiągnięto następujące wyniki:

Mistrzostwa młodzieżowców ŁOZSz do lat 20:

 • pierwsze 14 miejsc indywidualnie - floret mężczyzn
 • miejsca 2-e do 5-go floret kobiet

Drużynowo:

 • 1-e, 2-e, 3-e m. zespoły "ZJEDNOCZONYCH"

Z przytoczonych wyników widać, że sekcja floretu "ZJEDNOCZENI" jest potentatem w Okręgu Łódzkim i liczącym się zespołem w Polsce.
Od 1986 roku Klub prowadzi, współpracę związana z organizacją wielu zawodów szermierczych ze szwedzkim miastem Ystad.
Dzisiejsza szermierka jest nowoczesnym, wszechstronnym i wysoce atletycznym sportem. Urok i zalety szermierki polegają nie tylko na barwnej tradycji, ale również na jej wielkiej wartości kształtującej, zdrowotnej, wychowawczej oraz rozrywkowej. Szermierka bowiem nie tylko rozwija różne grupy mięśni, podnosi ogólną sprawność czynnościowo ruchową, ale również, a może przede wszystkim - kształtuje szybką reakcję, spostrzegawczość, orientację, pamięć ruchową, szybkość podejmowania i ewentualne zmiany decyzji, rozwija też istotne procesy i cenne cechy psychiczne jak np.: skupienie, podzielność i przerzutność uwagi, uporczywość, bojowość i opanowania. Dodatkową wartością sportu szermierczego jest fakt, może on być uprawiany od dzieciństwa do wieku dojrzałego a nawet starszego. Dlatego szkolenie w tak specyficznym sporcie wymaga poświęcenia, większej uwagi i czasu pojedynczym zawodnikom. Stwarza to jednak problemy związane z ograniczoną liczbą zawodników proporcjonalną do ilości szkoleniowców.

W 1988 roku pracę szkoleniową w MZKS "ZJEDNOCZENI" Pabianice podjął absolwent AWF w Łodzi Janusz Milczarek. Przeprowadził nabór dzieci klas pierwszych i drugich szkół podstawowych w Pabianicach. Nowy szkoleniowiec wprowadził i zastosował nowe techniki i metody treningu szermierczego, które poznał podczas studiowania.
Należy tu wspomnieć, iż Janusz Milczarek niejako kontynuował dzieło swojego ojca - Włodzimierza Milczarka - byłego cenionego selekcjonera "ZJEDNOCZONYCH".

Włodzimierz Milczarek zaczął uprawiać szermierkę już w szkole podstawowej i pozostał jej wierny aż do końca swojego życia. Bił się z powodzeniem we wszystkich broniach: we florecie, w szabli i w szpadzie. Należał zawsze do najwszechstronniejszych, i najlepszych szermierzy okręgu łódzkiego. Ukończył Politechnikę, został pracownikiem naukowym, uzyskał tytuł doktora, założył rodzinę, ale z szermierką nie rozstał się ani na chwilę. Był jej pasjonatem. Do 1973 roku uprawiał ją czynnie jako zawodnik, później szkolił, wychowywał i uczył szermierki młodzież. Za zasługi na rzecz rozwoju sportu szermierczego uhonorowany został w 1972 roku Odznaką 50-cio lecia Polskiego Związku Szermierczego, a w 1973 roku został odznaczony przez główny komitet Kultury Fizycznej oraz Złotą Odznaką Klubu Sportowego "ZJEDNOCZENI". Włodzimierz Milczarek był uosobieniem życia, energii i pracy. Zdobywał również wyróżnienia i nagrody za swoją pracę zawodową i naukową m.in. w roku 1975 otrzymał nagrodę ministra nauki i Szkolnictwa wyższego i techniki, a także nagrodę indywidualną "Za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych". Był także racjonalizatorem i wynalazcą m.in. zyskał dwa patenty za cenne wynalazki z dziedziny mechaniki.
20 października 1976 roku przedwczesna śmierć przerwała pasmo bogatego życia wspaniałego i mądrego człowieka - sportowca, naukowca, wychowawcy i szkoleniowca młodzieży.

Od 1982 roku odbywają się w Pabianicach Turnieje Floretowe im. Włodzimierza Milczarka. Jest to impreza na stałe naniesiona do kalendarza oficjalnych spotkań Polskiego Związku Szermierczego. Memoriał ma charakter ogólnopolski. Rozgrywany jest zawsze we florecie w kategorii seniorów. Tradycyjne główne trofeum stanowi statuetka szermierza wykonana z brązu. Oprócz zwycięzcy nagrody otrzymują zawsze: najlepszy junior, kadet i młodzieżowiec.

W minionych latach Turniej wygrali:

 • 1982r. - 1-e m. M. Sypniewski "LEGIA" Warszawa
 • 1983r. - 1-e m. A. Bandach AZS Katowice
 • 1984r. - 1-e m. J. Świgulski MZKS "ZJEDNOCZENI" 2-e m. P. Pawłowski MZKS "ZJEDNOCZENI"
 • 1985r. - 1-e m. J. Świgulski MZKS "ZJEDNOCZENI"

W roku 187 organizowany został memoriał, który nie został wliczony jako kolejny, ponieważ udział w tej imprezie brali jedynie floreciści z okręgu łódzkiego. Zaznaczyć należy, iż pierwsze pięć miejsc zajęli szermierze pabianickiego Klubu. Byli to:

 • 1-e m. J. Świgulski
 • 2-e m. T. Jurga
 • 3-e m. M. Szwarczewski
 • 4-e m. J. Jurasik
 • 5-e m. M. Hańczka

Podczas wszystkich wymienionych turniejów nigdy nie zabrakło czołówki polskiego floretu i tak:

 • 1984r. - Bogusław Zych "LEGIA" Warszawa (trzykrotny olimpijczyk, wielokrotny finalista Pucharu Świata, brązowy drużynowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Moskwie, drużynowy mistrz świata z Hamburga (1978r.)
 • 1985r. - Marian Sypniewski "LEGIA" Warszawa - dwukrotny olimpijczyk, wielokrotny indywidualny i drużynowy mistrz Polski, finalista Pucharu Świata, brązowy drużynowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Moskwie, drużynowy mistrz świata z Hamburga (1973r.)
 • 1986r. - Leszek Bandach AZS AWF Katowice - finalista Igrzysk Olimpijskich w Seulu, finalista Pucharu Świata, aktualny mistrz Polski seniorów, aktualny srebrny medalista drużynowych mistrzostw świata, wicemistrz świata z 1989r. (USA)

Ostatnie 4 lata "ZJEDNOCZONYCH" to praca nowego Zarządu. Dzięki wspólnemu wysiłkowi działaczy, zawodników i ich rodziców, udało się znaleźć receptę na przetrwanie Klubu w czasach, które okazały się zbyt trudne dla wielu innych placówek.
"ZJEDNOCZENI" są jednym z nielicznych polskich klubów szermierczych, który organizuje turnieje w obsadzie międzynarodowej i zarabia na nich. Wysokie noty za serie pokazowych Turniejów Masters (organizowanych na wzór zachodnich imprez dla zawodowców) sprawiły, że najlepsi szermierze świata są zapraszani do Pabianic. "ZJEDNOCZENI" wybierają tylko mistrzów, gdyż ich nazwiska przyciągają nie tylko kibiców, ale i sponsorów.

Era MASTERSÓW zaczęła się finałem "Złotej Klingi Dziennika Łódzkiego" w lutym 1992 roku. Kibice po raz pierwszy mieli okazję zobaczyć na pabianickiej planszy olimpijczyków z Seulu. Walki szablowe sędziowane były z wykorzystaniem sprzętu elektrycznego, co czyniło turniej bardziej widowiskowym. Zwyciężył faworyt J. Oleca (wicemistrz olimpijski z Seulu), który w decydującym pojedynku pokonał
M. Sobalę (2:1). Trzecie miejsce zajęli J. Kisiel i M. Gomółka.
Tuż przed Igrzyskami Olimpijskimi odbył się turniej floretowy - kolejny memoriał im. Włodzimierza Milczarka - pod hasłem ''Przez Pabianice do Barcelony". Był to ostatni sprawdzian formy przed, wyjazdem do Hiszpanii. Na podium stanęli ci, którzy w Barcelonie sięgnęli po brązowy medal turnieju drużynowego:

 1. R. Soczak,
 2. A. Krzesiński,
 3. L. Bandach i J. Gaworski

Po dwóch udanych turniejach w obsadzie krajowej przyszedł czas na międzynarodowy MASTERS. Za namową trenera kadry Krzysztofa Grzegorka, "ZJEDNOCZENI" zaprosili czterech najlepszych szablistów świata, którzy zmierzyli się z naszymi olimpijczykami.
Największą szermierczą imprezą 1993 roku był "Turniej o brylantowy Floret Prezydenta Pabianic". Zaproszenia otrzymali:

 • S. Golobitski (wicemistrz olimpijski z Barcelony)
 • J. Wendt (szósty florecista świata)

oraz Polacy:

 • R. Sobczak,
 • A. Krzesiński,
 • L. Bandach,
 • P. Kiełpikowski,
 • M. Sypniewski,
 • B. Zych (brązowi medaliści Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie)

Zwyciężył S. Goloubitski, który w finale pokonał R. Sobczaka. Trzecie miejsce zajął A. Krzesiński.

Ostatnią wielką imprezą roku 1993 "ZJEDNOCZONYCH" był DOUBLE MASTERS '93. Spotkało się wtedy czterech najlepszych florecistów świata. Turniej ten był też ostatnim - pożegnalnym występem M. Sypniewskiego. Kolejność w turnieju szermierczym była następująca:

 1. S. Goloubitski
 2. J. Szewczenko
 3. M. Sypniewski
 4. P. Onmes

Rok 1994 rozpoczęli "ZJEDNOCZENI" zorganizowaniem kolejnego turnieju "MASTERS". Tym razem, był to turniej tylko dla juniorów do lat 17. Zwyciężył zawodnik z Rybnika - K. Swoboda przed zawodnikami "ZJEDNOCZONYCH" - Menclawem i Laskowskim.

Foto miesiąca

001_srem_idmps.jpg

Copyright © 2013 Klub Sportowy Zjednoczeni. Wszelkie prawa zastrzeżone.