Szermierka

Zanim szermierka trafiła do kalendarza sportowego w formie walk na florety, szable i szpady, była to najstarsza i najbardziej rozpowszechniona metoda walki, wymyślona w zamierzchłych czasach.


Szermierka, w dawnej sztuce wojennej atak i obrona białą bronią*. Współcześnie dyscyplina sportu wykorzystująca tradycje i charakter szermierki wojskowej. Celem walki jest trafienie przeciwnika pchnięciem lub cięciem, przy jednoczesnym unikaniu jego trafień. Zawody szermiercze odbywają się w trzech broniach: florecie, szpadzie i szabli.


Szermierka znana też była w starożytnym Egipcie, czego dowodzą malowidła ścienne z około 1200 lat p.n.e., przedstawiające sceny walk. Rozwój broni palnej sprawił, że ciężkie pancerze przestały mieć większe znaczenie, szpady stały się lżejsze, a w sztuce fechtunku większą rolę od brutalnej siły zaczęła odgrywać technika i umiejętności. To wywołało modę na pojedynki, które toczono najczęściej w obronie honoru i dobrego imienia.


Jako dyscyplina sportowa szermierka wywodzi się z Europy, a zwłaszcza z Hiszpanii. Dużą popularność szybko też zdobyła sobie we Włoszech i we Francji. To we Francji za Ludwika XIV wynaleziono floret, który zastąpił rapier, a także używaną jeszcze do niedawna maskę z drucianej siatki. Dopiero jednak pod koniec XIX wieku szermierka ze sposobu rozstrzygania konfliktów przekształciła się w sport.


Jako popularna rozrywka głównie wojskowych i arystokratów, zadebiutowała na scenie olimpijskiej już w roku 1896 (kobiety wystąpiły po raz pierwszy w roku 1924). Powtarzające się raz po raz spory i kontrowersje między zawodnikami doprowadziły do powstania w roku 1913 z inicjatywy Francuza Français Rene Lacroix Międzynarodowej Federacji Szermierczej.


W pierwszej połowie XX wieku dominowali zawodnicy z Francji, Włoch i Węgier. Sytuacja zaczęła się zmieniać w roku 1955, kiedy pojawiło się wielu znakomitych szermierzy z innych krajów, między innymi z ZSRR, Polski i Kuby. Podczas pierwszych mistrzostw świata w 1937 roku wprowadzono wszystkie trzy rodzaje broni, a więc szpadę, w której punkty zdobywa się ostrym końcem; podobny do niej, tyle że giętki floret, oraz szablę, którą można przeciwnika nie tylko dźgać, ale i siec.


Przez większość stulecia szermierka uchodziła za sport dość konserwatywny, ale ostatnio wyraźnie ewoluuje, pojedynki stają się coraz barwniejsze i atrakcyjniejsze dla widzów - zwłaszcza w telewizji. Przyczyniło się do tego kilka istotnych zmian, takich jak wprowadzenie przezroczystych masek, pod którymi oglądający mogą wreszcie rozpoznać zawodników. Zrezygnowano też z tradycyjnych kabli elektrycznych mocowanych do ciał szermierzy, a zamiast białych strojów ochronnych coraz częściej pojawiają się kolorowe.

Foto miesiąca

005_OOM5.jpg

Copyright © 2013 Klub Sportowy Zjednoczeni. Wszelkie prawa zastrzeżone.